آموزش نگارش و ویرایش کتاب علمی، مقاله، پیشینۀ پژوهش، صفحه‌آرایی

نشر کتابدار علاوه بر خدمات چاپ و نشر، آموزش‌های مرتبط با نگارش، ویرایش، صفحه‌آرایی، و مدیریت انتشار کتاب علمی را نیز آغاز کرده است:

1. آموزش‌ها به‌شکلی خواهد بود که فراگیران متناسب با موضوع آموزش بتوانند یک مقاله یا کتاب را از آغاز تا پایان آن تالیف، ویرایش، یا صفحه‌آرایی کنند؛ تا حدی که مناسب انتشار باشد. نشر کتابدار آمادۀ همکاری در انتشار کتاب نیز می‌باشد.
 2. مسائل نظری و عملی نیز متناسب با نوع آموزش و کار مورد نظر آموزش داده خواهد شد.
 3. تا حد ممکن آموزش‌ها انفرادی، غیرحضوری، الکترونیکی، متناسب با فراگیر و از نظر زمانی و مکانی انعطاف‌پذیر خواهد بود.
 4. آموزش‌ها تا حد ممکن به شکلی مدیریت خواهد شد که فراگیران تمام مراحل مورد نظر را خود تجربه، اجرا و مدیریت کنند.
 5. یادگیری مهارت‌ها و فرایندهای کاری نیازمند مطالعه و کار منظم و کافی فراگیران است. آنها متعهد می‌شوند در تمامی زمینه‌های آموزش، فعالانه همکاری کنند و منابع آموزشی و پژوهشی معرفی شده را با دقت و به موقع مطالعه کنند.

آموزش‌ها شامل موارد زیر است:

1. آموزش مدیریت فرایند نگارش: از انتخاب موضوع، ایده، و سؤال تا اجرا، تدوین گزارش نهایی و انتشار

2. آموزش اطلاع‌یابی، نحوۀ مطالعه و یادداشت‌برداری، خلاصه‌نویسی

3. آموزش نحوۀ استناد (درون‌متنی و برون‌متنی و تدوین کتابنامه)

4. آموزش نکته‌های مهم مرتبط با حقوق نسخه‌برداری و سرقت محتوایی 5. آموزش نگارش مقاله علمی/ مقالۀ مروری/ دانشنامه‌ای/ ...

6. آموزش نگارش پیشینۀ ‌پژوهش در پایان‌نامه، کتاب‌ و مقاله 7. آموزش نحوۀ توصیف یک فرایند، پدیده یا موضوع 8. آموزش نگارش کتاب علمی 9. آموزش تبدیل یک پایان‌نامه به مقاله یا کتاب 10. آموزش انواع ویرایش (ادبی، ساختاری، علمی، رسم‌الخطی، استنادی، و غیره) 11. آموزش صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

نکته: هزینه‌های آموزش متناسب با نوع و کم و کیف آموزش، متفاوت خواهد بود. درخواست‌های خود را می‌توانید به نشانی زیر تلگرام کنید تا با شما تماس گرفته شود:

 09305793757

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید: 66415561 و 66415564